News

Patti’s Pitas Celebrates Grand Opening

The Chamber recently celebrated the grand opening of Patti’s Pitas in Eynon.